Σύλλογος Αποφοίτων τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών

divider

Επιτροπή Ερευνών και Νομικών θεμάτων

separator

Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών και Νομικών θεμάτων

Κωνσταντίνος Γιαννελάκης

Αντιπρόεδρος Επιτροπής Ερευνών και Νομικών θεμάτων

Γενικός Γραμματέας Επιτροπής Ερευνών και Νομικών θεμάτων


separator