Σύλλογος Αποφοίτων τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών

divider

Ταυτότητα

Σκοποί Συλλόγου

separator

Όπως αναφέρεται και στο άρθρο 2 στο καταστατικό του Συλλόγου οι σκοποί του είναι οι ακόλουθοι:

1) Η προώθηση και η διασφάλιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

2) Η ανάπτυξη της επικοινωνίας και των σχέσεων μεταξύ των μελών του καθώς και η ανύψωση του επιστημονικού, πολιτιστικού, και μορφωτικού επιπέδου των µελών του Συλλόγου.

3) Η παροχή βοηθημάτων και υποτροφιών, εφόσον υπάρξουν σχετικές οικονομικές δυνατότητες, σε φοιτητές του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και για μεταπτυχιακές σπουδές, ιδίως στο ανωτέρω Τμήμα.

4) Η συνεχής επαφή και συνεργασία του συλλόγου µε τους αρμόδιους και κατάλληλους επαγγελματικούς, δημόσιους ή και ιδιωτικούς φορείς για την προώθηση των συμφερόντων των μελών του.

5) Η παροχή της δυνατότητας συμμετοχής των αποφοίτων σε ερευνητικά προγράμματα, τα οποία μόνο στόχο θα έχουν την εμβάθυνση των αποφοίτων στο ερευνητικό πεδίο των σπουδών τους.

 

Κατεβάστε απο εδώ το αρχείου του Εσωτερικού Κανονισμού.


separator