pspaalumni@yahoo.gr

Βαρόμετρο των Αποφοίτων

Σύλλογος Αποφοίτων τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών

Βαρόμετρο των Αποφοίτων

To Βαρόμετρο των Αποφοίτων είναι μια έρευνα που αποσκοπεί να χαρτογραφήσει τις μεταπτυχιακές επιλογές και την επαγγελματική πορεία των αποφοίτων του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης (Π.Ε.Δ.Δ.), αναδεικνύοντας παράλληλα τα οφέλη ή/και τις αδυναμίες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της φοίτησης. Σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, η έρευνα φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα εργαλείο γνώσης το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί πολλαπλώς από τους αποφοίτους, τους φοιτητές, το ίδιο το τμήμα Π.Ε.Δ.Δ. καθώς και τον Σύλλογο Αποφοίτων.

 

Για την καλύτερη δυνατή σκιαγράφηση του προφίλ των αποφοίτων του Τμήματος Π.Ε.Δ.Δ., η έρευνα εξετάζει τις παρακάτω πέντε θεματικές ενότητες:

Ι. Δημογραφικά στοιχεία αποφοίτων

ΙΙ. Σπουδές σε τμήμα Π.Ε.Δ.Δ.

ΙΙΙ. Μεταπτυχιακές σπουδές

ΙV. Επαγγελματική πορεία

V. Διασύνδεση με αποφοίτους

 

 

Ταυτότητα έρευνας

Υπεύθυνοι έρευνας: Ισαβέλλα Λογοθέτη, Ελένη Παπασταματίου

Βοηθοί έρευνας: Ηλίας Ζαχαριουδάκης, Γιάννης Κουτρουμπής, Ανδριάνα Ρετζέπη

Συμβουλευτική επιτροπή: Θεοδώρα Μήτση, Ανδριάνα Ρετζέπη. Ιδιαίτερα ευχαριστήρια δίνονται στο Γιάννη Τσίρμπα και τη Μάρω Παντελίδου – Μαλούτα, δύο μέλη Δ.Ε.Π του τμήματος  Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης για τη συμβολή τους επί του ερωτηματολογίου.

Η έρευνα έχει μη εμπορικό, μη πολιτικό χαρακτήρα. Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο. Όλοι οι εμπλεκόμενοι έχουν εργαστεί εθελοντικά για την πραγματοποίηση της έρευνας. Ο Σύλλογος Αποφοίτων (Σ.Α.Π.Ε.Δ.Δ.) χρηματοδότησε την αγορά του ηλεκτρονικού λογισμικού για τη διεξαγωγή του ερωτηματολογίου με το ποσό των 70 Ευρώ.

 

Συχνές απορίες

Σε ποιούς απευθύνεται η έρευνα?

Η έρευνα απευθύνεται σε πτυχιούχους (και όχι σε εισακτέους) του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 Είμαι φοιτητής. Μπορώ να απαντήσω το ερωτηματολόγιο?

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σου!

Δυστυχώς το ερωτηματολόγιο δεν απευθύνεται σε φοιτητές αλλά αποκλειστικά σε αποφοίτους.

Γιατί να συμμετάσχω?

Κάθε απάντηση μετράει! Για να αποτυπώσουμε με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια, την πορεία των αποφοίτων του τμήματος, θα χρειαστούμε και τη δική σου συμβολή. Ο χρόνος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου δε ξεπερνά άλλωστε τα 10-15 λεπτά.

 Πώς μπορώ να απαντήσω?

Το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο σε :

  • Υπολογιστή
  • Tablet
  • Smartphone

 

Μέχρι πότε μπορώ να συμπληρώσω το ερωτηματολόγιο?

Το ερωτηματολόγιο προβλέπεται να παραμείνει διαδικτυακά προσβάσιμο (online) για δύο μήνες από την έναρξη της διαδικασίας συμπλήρωσης του την 1η Φεβρουαρίου 2016. Η συμμετοχή σου πέραν του ότι νοηματοδοτεί εμπράκτως όλη αυτή τη προσπάθεια, λειτουργεί και ως γνώμονας της πορείας μετά την αποφοίτηση από το Τμήμα ΠΕΔΔ με ενδιαφέροντα -ευελπιστούμε- ευρήματα και για τη δική σου σταδιοδρομία.

Σε μπορεί να ωφελήσει η έρευνα αποφοίτων?

Πρόκειται για την πρώτη προσπάθεια καταγραφής και κατανόησης τόσο της πορείας και των προσδοκιών όσο και των αναγκών και των δυσκολιών που συναντούν οι απόφοιτοι του Τμήματος Π.Ε.Δ.Δ την τελευταία δεκαετία. Συνεπώς τα αποτελέσματα μπορούν να αξιοποιηθούν πολλαπλώς, καθώς αφορούν τους :

  • τους αποφοίτους, που μπορεί να βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια της ακαδημαϊκής ή επαγγελματικής σταδιοδρομίας τους,
  • τους φοιτητές, τελειόφοιτους ή και πρωτοετείς, που επιθυμούν να γνωρίσουν τις δυνατότητες που τους ανοίγονται μετά την αποπεράτωση των σπουδών τους,
  • το Τμήμα Π.Ε.Δ.Δ. που θα μπορέσει να έχει μια ανεξάρτητη πηγή πληροφόρησης για να αφουγκραστεί τις ανάγκες των αποφοίτων ώστε να ενισχύσει ή να βελτιώσει συγκεκριμένες όψεις της προπτυχιακού προγράμματος,
  • τον Σύλλογο Αποφοίτων που θα μπορέσει ανάλογα να σχεδιάσει τις μελλοντικές δράσεις του, για την καλύτερη δικτύωση των αποφοίτων

 

Ποιος οργανώνει αυτή την έρευνα?

 Η πρωτοβουλία,  ο σχεδιασμός και η πραγματοποίηση της, οφείλονται καταρχήν στις Ισαβέλλα Λογοθέτη και την Ελένη Παπασταματίου, δύο απόφοιτους του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης με εξειδικευμένες σπουδές στη κοινωνιολογική έρευνα και με αντίστοιχη εργασιακή εμπειρία. Στην υλοποίηση των επιμέρους στοιχείων της έρευνας συνέβαλλαν οι Ηλίας Ζαχαριουδάκης και Γιάννης Κουτρουμπής. Επίσης συγκροτήθηκε μια ολιγομελής συμβουλευτική επιτροπή, αποτελούμενη από τις αποφοίτους Ανδριάνα Ρετζέπη και Θεοδώρα Μήτση καθώς και δυο μέλη Δ.Ε.Π του τμήματος Π.Ε.Δ.Δ. το Γιάννη Τσίρμπα και τη Μάρω Παντελίδου – Μαλούτα, όπου επικουρικά γνωμοδότησαν στο στάδιο του σχεδιασμού της έρευνας. Όλη αυτή η προσπάθεια υποστασιοποιήθηκε υπό τη σκέπη του Συλλόγου Αποφοίτων του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης.

Ποιος χρηματοδοτεί την έρευνα?

Η προσωπική εργασία των δύο ερευνητριών, των βοηθών της έρευνας καθώς και της συμβουλευτικής επιτροπής είναι ξεκάθαρα εθελοντική. Η μόνη εγχρήματη υπηρεσία, ως χορηγία του Συλλόγου Αποφοίτων του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, αφορά στην αγορά του λογισμικού υλοποίησης του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου και ανέρχεται στο ποσό των 70 Ευρώ.

Πότε θα δημοσιευτούν τα αποτελέσματα?

Η δημοσιοποίηση όλων των ευρημάτων θα γίνει μέσα από την ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Συλλόγου Αποφοίτων του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, εντός του 2016, με ανοιχτή πρόσβαση σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

Αν επιθυμείτε να λάβετε ενημερωτικό email με την έκθεση αποτελεσμάτων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο pspa.alumni.survey@gmail.com

 

Μπορώ να συμβάλλω κι εγώ στην έρευνα?

  •   Συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο
  • Προωθώντας το ερωτηματολόγιο σε όσους απόφοιτους γνωρίζεις
  • Συμμετέχοντας στην επεξεργασία του ερωτηματολογίου εθελοντικά. Αν ενδιαφέρεσαι, επικοινώνησε μαζί μας στο pspa.alumni.survey@gmail.com

Έχεις κι άλλες ερωτήσεις ή παρατηρήσεις;

Μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας, στέλνοντάς μας στο pspa.alumni.survey@gmail.com