Διμερείς Σχέσεις Ελλάδας – Κίνας

Στην εποχή μας, είναι αρκετά σημαντικό μία χώρα να έχει διμερείς σχέσεις, τόσο σε πολιτικό, όσο και σε οικονομικό επίπεδο με άλλες χώρες, καθώς οι διμερείς σχέσεις είναι το βασικότερο στοιχείο της εξωτερικής πολιτικής μίας χώρας. Στο άρθρο αυτό, θα αναφερθούμε στις διμερείς πολιτικοοικονομικές σχέσεις της Ελλάδας με την Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. Προτού, ξεκινήσουμε…
Read more