pspaalumni@yahoo.gr

Θέματα εξετάσεων

Σύλλογος Αποφοίτων τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2008-2009

(κατά προσέγγιση)

Τι γνωρίζετε σχετικά με το συντηρητισμό;
Τι γνωρίζετε σχετικά με το πλουραλισμό;
Αναφέρατε τις κατηγορίες πολιτικών καθεστώτων.
Τι είναι οι ομάδες πίεσης και ομάδες συμφερόντων;
Τι είναι πολιτικό κόμμα
Τι είναι τα κομματικά συστήματα και ποια γνωρίζετε;

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010

Έννοια της πολιτικής ελίτ.
Διαφορά νομιμότητας με νομιμοποίηση.
Αναρχισμός ως πολιτικής ιδέα.
Κόμματα μάζας.

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Ι

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ποιο είναι ανάπηρο πολίτευμα;
Η ευδαιμονία του Αριστοτέλη.
Ιδανικό Πολίτευμα κατά τον Αριστοτέλη.
Τι είναι ο έλεγχος κατά το Σωκράτη;
Αυγουστίνος: Θεός- Κοινωνία.
Τρία είδη βίου.

ΣΥΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Μεταμοντερνισμός ως πολιτιστική λογική του ύστερου καπιταλισμού.
Φεμινισμός.
Φιλελευθερισμός.
Είδη Ταυτοτήτων.

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΙΙ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2010

Κριτική του Bentham στον ηδονισμό του Mill.
Τι γνωρίζετε για τον Μοντεσκιέ και την ισότητα,
Locke – Hobbes: Πολιτική Εξουσία.
Locke: Ρήτρες Φυσικού Δικαίου.
Ποιοι είναι οι παράγοντες του νεότερου ατομικισμού;
Τι γνωρίζετε για την κατηγορική αρχή του Kant;

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010

Πλήρες – Ελλειπτικό Στυλ.
Τύπος- Τηλεόραση.
Ρεπουμπλικανική.
Αρχές (λαϊκιστική κ.λπ.).

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010

Από τι ωφελεί να συγκροτείται η πολιτική ρητορική ενός πολιτικού;
Ησυχία – Σιωπή.
Μία πολιτική είδηση παρουσιάζεται την ίδια μέρα σε ημερήσιες εφημερίδες. Θα έχει το ίδιο περιεχόμενο ή διαφορετικό. Αιτιολογήστε. 

ΕΙΔΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ/ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009

(Ενδεικτικές Ερωτήσεις από τις προφορικές εξετάσεις)

Ποια Υπουργεία δεν μπορούν να αλλάξουν;
Κατοχυρώνεται η μονιμότητα των Δημοσίων Υπαλλήλων και εάν ναι σε ποιο άρθρο;
Τι γνωρίζετε για τον Κοινοβουλευτικό Έλεγχο;
Τι είναι η Αυτοδιοίκηση Πρώτου και Δευτέρου Βαθμού;
Ανάλυση και Περιγραφή ενός Οργανογράμματος (βλ. Μακρυδημήτρης Αντώνιος, «ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – Στοιχεία Διοικητικής Οργάνωσης», Γ΄ έκδοση, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2008 σε. 15)
Πόσες Περιφέρειες έχουμε και προβολή σε χάρτη.
Αρμοδιότητες Υπουργείων.
Τάξεις Υπουργείων.
Εξέλιξη Υπουργείων και Υπουργεία δεύτερης περιόδους.
Τι είναι ο Συνήγορος του Πολίτη;
Ποια αρχή διασφαλίζει την αξιοκρατία στην επιλογή προσωπικού;
Ανάλυση Διάρθρωσης Υπουργείων: Γεν. Διεύθυνση κ.λπ..
Υπάρχουν δύο βουνά και πιάνει μια φωτιά. Ποιο είναι το αρμόδιο όργανο που θα επέμβει (ΝΟΜΑΡΧΙΑ).
Τι γνωρίζετε για το Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών;

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΘΕΣΜΟΙ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2009

Εάν η Τουρκία μπορεί να εισέλθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση;
Αναφέρατε πέντε ημερομηνίες σταθμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αναφέρατε πέντε πρόσωπα που διατέλεσαν στην πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αναφέρατε πέντε όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ανάλυση.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010

Ύπατος Αρμοστής: Ανάλυση.
Τρεις πιο σημαντικές τροποποιήσεις Συνθηκών και αιτιολόγηση.
Σε θέματα κοινής εξωτερικής πολιτικής η απόφαση λαμβάνεται με ομοφωνία ή με ειδική πλειοψηφία;

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010

Αναφέρατε πέντε καινοτομίες της Συνθήκης.
Πυλώνες και πέντε πιο σημαντικές Συνθήκες.
Η Συνθήκη της Λισσαβόνας είναι σημαντική. Ωφελεί την Ελλάδα ή όχι;

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011

Σημαντικές Συνθήκες (1957-2010). Αναλύστε τη συμβολή έστω μίας.

(εκτός από τη Συνθήκη της Λισσαβόνας).

Αναφέρατε τρεις θεσμικές τροποποιήσεις.
Συμβούλιο Υπουργών: τρόποι/μέθοδοι λήψης απόφασης. Τι προβλέπει η Συνθήκη της Λισσαβόνας;

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΙ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2010

Βάλτε στην ορθή σειρά τα παραδείγματα βιβλιογραφίας.
Ερωτηματολόγια.
Ιδεατός τύπος του Βέμπερ και ποιες οι προϋποθέσεις που λειτουργεί.
Ποια επιχειρήματα γνωστοποιούν τον λειτουργισμό;
Ημερησία Διάταξη Εκλογών 2009
Τι είναι η ημερήσια διάταξη;
Ποια τεχνική θα χρησιμοποιούσε για να δούμε ποιο κόμμα θα επιλέξει ο καθένας;
Πόσο χρόνο θα χρειαστεί η έρευνα;
Έρευνα για προώθηση ψήφου
Αναλύστε ποια τεχνική θα χρησιμοποιήσετε για να εξετάσετε την παράμετρο που αφορά τους ψυχολογικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν τους ψηφοφόρους στην επιλογή κόμματος που θα ψηφίσει;
Μελέτη Αυτοκτονίας – Μέθοδος: 1) Ορισμός, 2) Αναίρεση Προηγούμενων Ερμηνειών και 3) Προσδιορισμός τύπων αυτοκτονίας.
Ποια είναι τα στάδια έρευνας;

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΟΡΜΟΥ-ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Δ’ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ – Διοικητική Επιστήμη

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

 ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2010

Ποιος ο ρόλος των άτυπων ιεραρχιών στη συνοχή του γραφειοκρατικού προτύπου;
Χαρακτηριστικά γραφειοκρατικού προτύπου.
Μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα του γραφειοκρατικού προτύπου.
Ποιες κριτικές ασκεί η σχ. Των ανθρωπίνων σχέσεων για το γραφειοκρατικό πρότυπο του Βέμπερ;
Χαρακτηριστικά Διοικητικής Οργάνωσης.
Άτυπες σχέσεις:
Αναλύστε τις επιπτώσεις των άτυπων σχέσεων στο εσωτερικό μιας οργάνωσης.
Αναλύστε τα βασικά χαρακτηριστικά του συντονισμού στο γραφειοκρατικό πρότυπο του Βέμπερ.

Δ’ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ – Διοικητική Επιστήμη

ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2010

– Ατομικά δικαιώματα και αποκρατικοποιήσεις.

– Η αναθεώρηση του Συντάγματος του 2001 και Θεμελιώδη Δικαιώματα.

α) Νομική Φύση και σημασία δικαιώματος της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας.

β) Κανονιστικότητα των Κοινωνικών Δικαιωμάτων.

α) Πως συνδέεται το Κοινωνικό Κράτος και το Κράτος Δικαίου;

β) Ρήτρα Περιορισμού των δικαιωμάτων διά του νόμου.

Δ’ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ – Διοικητική Επιστήμη

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010

Πως μετράμε τη φτώχεια; Ποιους δείκτες χρησιμοποιούμε;
Ποια ασφάλιση στην Ελλάδα υπάρχει;
Πως μπορεί να εξασφαλιστεί βραχυχρόνια ή μακροχρόνια βιωσιμότητα στην Ελλάδα, με ποιο σύστημα ασφάλισης;
Δαπάνες – Δείκτες – Μέτρηση.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

 

Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Δ’ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ – Διοικητική Επιστήμη

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011

Δραστικά και ήπια. Αναφέρατε δύο παραδείγματα.
Τα όρια του Προέδρου της Δημοκρατίας στην αναπομπή νόμου.
Το κόμμα Β συγκεντρώνει υπογραφές για Μνημόνιο με σκοπό τη διενέργεια δημοψηφίσματος. Εάν δεν διεξαχθεί δημοψήφισμα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας οφείλει να παραιτηθεί και να γίνουν εκλογές βάσει Συντάγματος;

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΕΜΒΡΙΟΣ 2011

Οι συνταγματικές αρχές που διέπουν το νομοθετικό έλεγχο της Βουλής για τα θεσμικά αντίβαρα εξουσίας.
Οι συνταγματικές αρχές που διέπουν τον κοινοβουλευτικό έλεγχο των θεσμικών αντίβαρων εξουσίας.
Δανειακή Σύμβαση: Πλειοψηφία που αρκεί:

1) εάν δεν είναι εφαρμοστέο το άρθρο 28 Σ,

2) εάν είναι εφαρμοστέο το άρθρο 28 Σ,

3) εάν τεθεί ζήτημα πρότασης εμπιστοσύνης από τη Βουλή,

4) εάν τεθεί ζήτημα πρότασης δυσπιστίας.

 

ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Δ’ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ – Διοικητική Επιστήμη

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 (ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΠΑΝΟΥ)

Ανασχηματισμός: σε τι συνίσταται, επιδιώξεις, επιπτώσεις.
Υπηρεσιακά Συμβούλια.
Τι είναι οι συναρμοδιότητες; Σε τι οφείλονται; Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα. Τα Μειονεκτήματα πως αντιμετωπίζονται;

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011

Αντιστοίχιση.

Line + Staff: σε σχέση με διάγραμμα Υπουργείων Ανάπτυξης, Ναυτιλίας και Ανταγωνιστικότητας κ.λπ.

Διαφορά μεταξύ επιτελείου και εκτέλεση με βάση Διάγραμμα Γεν. Γραμματείας, τι είναι επιτελείο.

Αντιστοίχιση σε πίνακα με στήλες όλων των Υπουργείων σε σχέση με αρχές όπως Gulick κ.λπ..
Αντιστοίχιση προτάσεων με πρόσωπα: Parkinson, Parsons, Gulick, Taylor, Fayol, Rogers, Luhmann, Hubermas, Weber, Maslow.

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ι

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2011

Πότε γίνεται ανάκληση ακυρώσιμης διοικητική πράξης;
Περίπτωση αστικής ευθύνης του Δημοσίου. Ο δημόσιος υπάλληλος έχει ευθύνη μαζί με το Δημόσιο: α) ναι ή β) όχι;
De-facto διοικητικό όργανο εκδίδει πράξεις: α) νόμιμες, β) ακυρώσιμες, γ) ακυρωτέες) δ) ανίσχυρες;
Τι είναι η διοικητική σύμβαση;
Το ανυπόστατο διοικητικό όργανο εκδίδει πράξεις: α) ανυπόστατες, β), β) ακυρώσιμες, γ) ακυρωτέες) δ) ανίσχυρες διοικητικές πράξεις;

 

Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ      

Δ’ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ – Διοικητική Επιστήμη

ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΕΩΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012

Τι ρόλο διαδραματίζουν στην προστασία των ατομικών δικαιωμάτων:
Δημόσιο Συμφέρον – Κατάχρηση δικαιώματος
Επιφύλαξη Νόμου – Προστασία Δημόσιας Τάξης
Αρχή Αναλογικότητας – Απαγόρευση προσβολής πυρήνα.
Ειδικές Εξαρτημένες Σχέσεις.
Πρακτικό (κατά προσέγγιση):

Η Κυβέρνηση μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις με την Τρόικα φέρνει στη Βουλή νομοσχέδιο με τις εξής αλλαγές:

1) Ιδιωτικοποίηση επιχειρήσεων και εν μέρει και εν όλω επανακρατικοποίηση.

2) Απαγόρευση απεργιών για επιχειρήσεις που ανήκουν σε ξένους επενδυτές.

3) Απαλλοτρίωση με βάση την αντικειμενική αξία όλων των ακινήτων….

4) Κατάσχεση όλων των εφημερίδων που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς για την Τρόικα, διεθνής οικονομικούς μηχανισμούς,

Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟ      

Δ’ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ – Διοικητική Επιστήμη

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

Κρατικοί πόροι: α) προϋπολογισμός, β) τέλη φόροι.
Τέλη: Πως επιβάλλονται και ποιος είναι αρμόδιος για τον έλεγχο.
Κρατική Εποπτεία για τις πράξεις Δήμων.
Η πολιτική επιρροή των κομμάτων θα ήταν πιο ισχυρή εάν ο δήμαρχος εκλεγόταν έμμεσα.

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

Ποια είναι τα βασικά στοιχεία της νέο-θεσμικής προσέγγισης της ορθολογικής επιλογής σύμφωνα με τους κοινωνιολόγους της θεσμικής προσέγγισης;
Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κατά στάδια προσέγγισης; Αναλύστε τα στάδια με βάση παράδειγμα δημόσιας πολιτικής στην Ελλάδα.
Ποια είναι τα βασικά στοιχεία του αναλυτικού υποδείγματος των δικτύων;

 

 

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011

Ανάπτυξης:
Αρχή Πολεοδομικού Σχεδιασμού.
Συμβουλευτική Συμμετοχή των πολιτών.
Σωστό/Λάθος
Για μία Πολεοδομική μελέτη μπορεί να κάνει ένσταση ο πολίτης εντός 15 ημερών.
Η ανάγκη χωροταξικού σχεδ. Ήταν αναγκαία από την εποχή της βιομηχανικής επανάστασης.
Οι αμιγώς κατοικημένες περιοχές εκτός από εμπορικά καταστήματα συμπεριλαμβάνουν και υπεραγορές και πολυκαταστήματα.
Τα ειδικά πλαίσια χωρ. σχεδ. αφορούν παράκτιες και νησιωτικές περιοχές με αναπτυξιακά προβλήματα σε ειδικές ζώνες.
Κυκλώστε το σωστό.
Οι κοινόχρηστοι χώροι:

α) ανοικοδομούνται για κοινωφελείς σκοπούς

β) δεν οικοδομούνται

γ) δεν οικοδομούνται για δημόσιους σκοπούς παρά μόνο για ιδιωτικούς

Η πολεοδομική μελέτη αφορά:

α) κατευθυντήριες γραμμές με στόχο την ανάπτυξη προβληματικών περιοχών

β) τους όρους δόμησης περιοχής

Ο Ν. 2508/1977 που αφορά τα ρυθμιστικά σχέδια είναι:

α) για τις 13 Περιφέρειες

β) για τις περιοχές με αριθμό κατοίκων άνω των 100.000

γ) για τις ευρύτερες περιοχές αστικών συγκροτημάτων Πάτρας, Ηρακλείου, Λάρισας, Βόλου, Καβάλας, Ιωαννίνων

Το Διάταγμα του 1923 εισήγαγε:

α) έγκριση πολεοδομικού σχεδιασμού από το ΠτΔ

β) παροδιες

Το πρώτο νομοσχέδιο του χωρ. σχεδ. Είναι:

α) ν. 947/1979

β) ν. 360/1976

 

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012

Δημόσιοι φορείς: μέσα δράσης, επιδιώξεις κοινωνίας. Με ποιο το Ελληνικό Κράτος θα αντιμετωπίσει την τρέχουσα κρίση και με ποιο κρίση και με ποιο εργαλείο η χώρα θα ομαλύνει την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης;
Το 2011: διοικητική μεταρρύθμιση με πρόγραμμα Καλλικράτη που συνενώθηκαν οι Ο.Τ.Α.. Υπό κανονικές συνθήκες η δημοσιονομική κατάσταση. Ποιο είναι το ύψος των δημοσίων δαπανών διαχρονικά; Πως εκτιμάται το ύψος των δημοσίων δαπανών στη σημερινή κρίση;
Φόροι: έμμεσοι, άμεσος.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 (ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΟΥΖΕΛΗΣ)

(Ενδεικτικές Ερωτήσεις από τις προφορικές εξετάσεις)

Ποια είναι τα μοντέλα της διδακτικής;
Ποιο είναι το πρόβλημα ως προς το περιεχόμενο της διδακτικής στις κοινωνική επιστήμες;

Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 (ΕΙΡΗΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ)

Η Εξέταση αποτελείτο από δύο σκέλη:

Προφορική Εξέταση επί του συνόλου της ύλης και
Παρουσίαση και Διεξαγωγή Δειγματικής Διδασκαλίας.